Rapporter

Indalsälvens vattenkvalitet 1993 - 2005
Klicka här för PDF-fil >>

Mätvärden
Klicka här för excel-fil >>

RECIPIENTKONTROLL 1996-1998
Klicka här för PDF-fil >>

RECIPIENTKONTROLL 1999-2001
Klicka här för PDF-fil >>

Metaller Indalsälven aug 2008
Klicka här för PDF-fil >>