SLU , institutionen för miljöanalys >>
Inst. för miljöanalys på SLU i Uppsala har ett nationellt uppdrag att övervaka tillståndet i miljön.
På deras hemsida finns databaser med uppgifter från både land- och vattenmiljöer.
I vattendatabasen finnsen stor mängd uppgifter från sjöar och vattendrag i hela Sverige.
Uppgifterna kan tas fram på länsnivå eller på avrinningsområdesnivå.

Länsstyrelsen (milöövervakning) >>
Information om miljövervakning finns under rubriken miljöfrågor.
Länsstyrelsen i Jämtland har uppgifter på miljötillståndet i flera av sjöarna
och vattendragen i Indalsälvens avrinningsområde. Här finns även rapporter i
PDF-format att hämta hem gällande speciella vatteninventeringar.


EM-LAB >>
EM-LAB som är beläget i Strömsund ansvarar för alla
vattenanalyser för vattenvårdsförbundet. EM-lab gör också
bedömningar av analysresultaten och skriver rapporter som
kan laddas hem som PDF-filer.